Home » Contact » Alg. voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYBELEID


Privacybeleid & Algemene Voorwaarden Chris Car Parts 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-05-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Chris Car Parts. U dient zich ervan bewust te zijn dat Chris Car Parts niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/ of het plaatsen van een bestelling geeft u aan het privacy beleid en de algemene voorwaarden te accepteren.

Chris Car Parts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet zonder toestemming word verrijkt aan derden.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

-Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Chris Car Parts of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Verder word hier niets meegedaan voordat we er toestemming voor hebben gevraagd.

-Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

-Cookies
Wij gebruiken cookies voor analysatie en verbeterings doeleinden.

-Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De gegevens zijn enkel bestemd voor het aanmaken van facturen , verzendingen en communicatie middelen.

Gegevens m.b.t. de facturen: deze staan vermeld in ons systeem en facturen worden eenmal uitgeprint en bewaard op een veilige , niet door anderen betreedbare ruimte.

Gegevens m.b.t. verzendingen: deze worden opgeslagen in het verzendsysteem om verzendlabels aan te maken. Deze is niet toegankelijk voor derden.

Gegevens m.b.t. communicatie: dit gebeurt enkel intern via ons emailadres/box. Deze is niet toegankelijk voor derden.

-Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel.  Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We zullen dan ook zorg dragen dat deze regel door derden word nageleefd.

Bij het niet nakomen van het voldoen van factuur(en) zijn we genoodzaakt uw gegevens te delen met een incassobureau en of jurist.

Indien er een juridisch besluit word genomen m.b.t uw gegevens , zijn we wel verplicht gegevens te delen met daarin de aangewezen tegenpartij.

-Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

-Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Stuur hiervoor en emailbericht met hetzelfde emailadres waar u ons eerder mee heeft gecontacteerd.

U kunt geen gegevens van anderen veranderen of verwijderen.

-Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen / wijzigen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via chriscarparts10@gmail.com

Wij zorgen dat dit correct gebeurt.

-Cookies uitzetten
Wij gebruiken cookies voor analysatie en verbeterings doeleinden.

-Acteurrecht op tekst en foto's.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming teksten en foto's van ons bedrijf elders te gebruiken , plaatsen , door te sturen aan derden of voor andere doeleinde te gebruiken. Gebeurt dit wel worden er juridische stappen ondernomen.

-Afspraken/Akkoord

Als er een afspraak en of akkoord is over een product en of levering/afhalen/bestelling of prijs is deze bindend. Word deze geannuleerd zonder kennis geving zullen we de wettelijke gemaakte kosten in rekening brengen. Dit is 15% van het afgesproken bedrag.

-Annuleringskosten

I.v.m. annuleringskosten in algemene voorwaarden is het volgende in artikel 6:237 onder i Burgerlijk Wetboek opgenomen:

Dit wetsartikel ziet alleen op de situatie dat een contractueel ontbindingsrecht is toegestaan. Met andere woorden: indien de mogelijkheid tot het annuleren van de order of opdracht is overeengekomen. Het staat een bedrijf vrij het recht om de order of de opdracht te annuleren niet in de overeenkomst of de algemene voorwaarden op te nemen. Tevens gemaakten afspraken deze niet tijdig worden geannuleerd of speciaal bestelde artikelen.

De volgende rechtspraken zijn i.v.m. de annuleringskosten relevant: Een vergoeding van 15% bij de annulering van de aankoop van een auto of auto onderdelen is een redelijke vergoeding van de gederfde winst.

-Herrineringskosten

Bij het niet tijdig voldoen van een factuur word er een herrinering gestuurd , het kan altijd aan uw aandacht zijn ontsnapt. Word er geen gehoor aangegeven volgt er nog een herrinering , deze kost €15,-. Word dit wederom niet voldaan volgt er een WIK brief , erna word het overgedragen aan een incassobureau met de incassokosten die ervoor gelden.

Wees gewaarschuwd en laat het niet zover komen.

-Reserveren

We reserveren enkel 24 uur , dit i.v.m bankoverschrijving deze een dag later zichtbaar kunnen zijn. Wilt u bedenktijd en reserveert u daarom geld er ook 24 uur. Als u binnen deze tijd communiceert valt er altijd iets te regelen.

Doelbewust reserveren met kwade opzet door bevoorbeeld niet te betalen maar wel toe te zeggen etc , zie stallingskosten.

Een reservering in de vorm dat u iets nodig heeft maar nog niet kunt aangeven wanneer u deze kan ophalen? Geen probleem , zodra de factuur voldaan is word er overeengekomen hoe we dit aanpakken. Als er een overeenkomst is vervalt de stallingskosten binnen dit termijn.

-Stallingskosten

Zodra we tot een overeenkomst zijn gekomen m.b.t een aankoop of reservering en er word niets vermelden i.v.m datum/tijd afhalen of andere communicatie , word er per maand €50,- incl 21% btw in rekening gebracht per bestelling aan stallingskosten.

-Bezoeken webshop (vestigingsadres)

Zonder afspraak langskomen op het postadres/vestigingsadres zijn we genoodzaakt/gerechtigd €50,- in rekening te brengen , aangezien dit niet is toegestaan. Dit is geen bezoekadres!

Door contact te leggen kunnen we u vertellen of het desbetreffende wat u zoekt nog voorradig is en leggen we het klaar of sturen we het netjes op.

Het heeft tevens 3 voordelen:

1. u komt/betaald niet voor niets m.b.t ophalen of manco's. 

2. m.b.t verzending , u krijgt waar u voor betaald.

3. u word snel geholpen zowel online als persoonlijk.

Komt u zonder afspraak toch lang dan is de kans groot dat er niemand aanwezig is of dat we u niet van dienst kunnen zijn. Dit bezoek mogen we dan juridisch gezien in rekening brengen en bedraagt €50,-.

-Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: chriscarparts10@gmail.com 

Chris Car Parts